Ogłoszenie: REGULAMIN FORUM


PRZEMO
Administratorzy

Online
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:26px;"><strong>REGULAMIN SCENIC-FORUM.PL</strong></span></p>

<p><br />
<span style="font-size:18px;"><strong>POSTANOWIENIA WSTĘPNE</strong></span><br />
<strong>1. </strong>Forum służy do komunikowania się pomiędzy użytkownikami, informowania, wyrażania<br />
własnych pogląd&oacute;w i opinii związanych z daną tematyką.<br />
<strong>2.</strong> Administrację forum tworzą Moderatorzy, Junior Administratorzy oraz Administratorzy<br />
forum.</p>

<p><br />
<strong><span style="font-size:18px;">ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI</span></strong><br />
<strong>3.</strong> Przywilej redagowania treści na forum mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy forum.<br />
<strong>4.</strong> Każdy nowy użytkownik forum, przed założeniem nowego tematu i napisaniu pierwszego<br />
posta, zobowiązany jest do zapoznania się z tym regulaminem, uzupełnienia profilu oraz<br />
przywitania się w dziale <strong><a href="http://www.scenic-forum.pl/Forum-Powitania">POWITANIA.</a></strong><br />
<strong>5.</strong> Odpowiedzialność za treść ponoszą redagujący ją użytkownicy.<br />
<strong>6.</strong> Założenie nowego wątku przez użytkownika nie wymaga zgody administracji, jednak wątki<br />
mogą być modyfikowane, blokowane lub usuwane w sytuacjach w kt&oacute;rych moderatorzy<br />
uznają temat bądź post za niezwiązany z tematyką odpowiadającą funkcjonowaniu forum,<br />
mogą też zdecydować o kontynuacji tematu.<br />
<strong>7.</strong> Charakter forum powinien być luźny, jednak należy wystrzegać się zanudzania innych<br />
użytkownik&oacute;w.<br />
<strong>8. </strong>Przed założeniem nowego wątku należy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na forum<br />
nie toczyła (w tym celu użyj opcji <strong><em>SZUKAJ</em></strong>).<br />
<strong>9. </strong>Unikamy pisania dw&oacute;ch post&oacute;w kolejno po sobie przez jednego użytkownika. Zachęcamy<br />
do korzystania z opcji <strong><em>EDYTUJ</em></strong><br />
<strong>10.</strong> Każdy użytkownik forum powinien traktować innych użytkownik&oacute;w dyskusji tak, jak sam<br />
chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazaniu go innym.<br />
<strong>11. </strong>Na Forum :<br />
- nie przeklinamy,<br />
- nie obrażamy innych użytkownik&oacute;w, w tym także Administracji Forum,<br />
- nie wyśmiewamy niewiedzy czy braku doświadczenia innych,<br />
- nie prowokujemy kł&oacute;tni, a prywatne spory załatwiamy tylko przez PW (Prywatne<br />
Wiadomości),<br />
- nie krzyczymy czyli nie piszemy DUŻYMI LITERAMI,<br />
- nie publikujemy treści o charakterze pornograficznym, religijnym, faszystowskim oraz<br />
innych zabronionych prawem,<br />
- pamiętamy o prawach autorskich z zaznaczeniem pkt. 5<br />
<strong>12.</strong> Brak szacunku dla użytkownik&oacute;w forum oraz http://www.scenic-forum.pl rozumianym<br />
przez:<br />
chamstwo, cwaniactwo, prowokowanie do kł&oacute;tni, złośliwe komentarze, wulgaryzmy i słowa<br />
powszechnie lub przez konkretną osobę uznawane za obraźliwe będą skutkować<br />
ostrzeżeniem o wartości określonej przez Administrację Forum. Rażący brak szacunku<br />
skutkować będzie natychmiastowym ograniczeniem dostępu do forum.<br />
<strong>13.</strong> Na forum zamieszczamy zdjęcia w max. rozdzielczości <strong>800x600</strong> w ilości nie większej niż 6<br />
załączniki w jednej wypowiedzi. Zdjęcia wymagające lepszej rozdzielczości zamieszczamy<br />
w formie link&oacute;w lub miniaturek do 20 sztuk w jednym poście.<br />
Zamieszczanie zdjęć innego użytkownika forum bez jego zgody będzie skutkować usunięciem linka oraz ostrzeżeniem o wartości adekwatnej do przewinienia ustalonym przez<br />
Administrację Forum.<br />
<strong>14.</strong> W razie niestosowania się do regulaminu, użytkownicy będą otrzymywali ostrzeżenia, posty<br />
danego użytkownika będą kasowane, a użytkownikowi może zostać ograniczony dostęp do<br />
forum. W przypadku częstego i regularnego naruszania regulaminu przez użytkownika,<br />
administracja będzie karać natychmiastowym wstrzymaniem dostępu do forum lub<br />
wybranej jego funkcjonalności<br />
<strong>15.</strong> Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności<br />
wymienionych w upomnieniu moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu,<br />
pisowni, błęd&oacute;w ortograficznych itp. Administracja forum zastrzega sobie także możliwość<br />
zmiany tematu oraz tytułu postu.<br />
<strong>16.</strong> Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu<br />
logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa<br />
dla użytkownik&oacute;w z r&oacute;żnymi dysfunkcjami w tym zakresie.<br />
Zwracamy przy tym szczeg&oacute;lną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była<br />
czytelna, sp&oacute;jna i logiczna.<br />
<strong>17.</strong> Umieszczanie, w tematach, nickach, profilach i podpisach użytkownik&oacute;w, reklam innych<br />
stron internetowych, for dyskusyjnych oraz stron reklamujących działalność gospodarczą<br />
jest zabronione(za wyjątkiem indywidualnych ustaleń z Administracją Forum)<br />
Administrator ma prawo usunąć konto zawierające lub rozpowszechniające tego typu treści<br />
<strong>18. </strong>Za moderowanie treści na forum odpowiedzialni są moderatorzy oraz w ich zastępstwie<br />
junior administratorzy oraz administratorzy.</p>

<p><br />
<strong><span style="font-size:18px;">ZASADY WSTAWIANIA PODPIS&Oacute;W</span></strong><br />
<strong>19.</strong> Podpis może zawierać maksymalnie 4 linijki tekstu,<br />
<strong>20.</strong> Puste linijki są traktowane tak samo jak linia tekstu ,<br />
<strong>21.</strong> W podpisie można umieszczać obrazek, kt&oacute;rego maksymalne wymiary to <strong>400x50</strong> pikseli,<br />
<strong>22.</strong> Brak obrazka nie upoważnia do większej ilości tekstu,<br />
<strong>23.</strong> Podpis przy postach może mieć co najwyżej 255 znak&oacute;w.<br />
<strong>24.</strong> Dopuszcza się zamieszczania obrazu + sygnatury z zewnętrznych aplikacji np. chomikuj,<br />
motostat i inne wskaźniki spalania paliwa itd. pod warunkiem że wysokość &quot;sygnatury&quot; nie<br />
przekracza 50px i szerokości 400px. Aplikacja jest traktowana jako obrazek.<br />
<strong>25.</strong> Zamieszczenie treści reklamowych w podpisie, wymaga akceptacji Junior Administratora<br />
lub Administratora.</p>

<p><br />
<strong><span style="font-size:18px;">ORGANIZACJA SPOTKAŃ</span></strong><br />
<strong>26.</strong> Spotkania, zloty i spoty &ndash; powinny otrzymać akceptację Administracji forum. Dotyczy to<br />
gł&oacute;wnie spotkań w kt&oacute;rych nazwie jest użyta nazwa forum.<br />
<strong>27.</strong> Każdy z aktywnych użytkownik&oacute;w ma r&oacute;wne prawo do uczestniczenia w spotkaniach<br />
organizowanych przez forum.</p>

<p><br />
<span style="font-size:18px;"><strong>KONTA UŻYTKOWNIK&Oacute;W</strong></span><br />
<strong>28.</strong> Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Udostępnienie konta innej<br />
osobie może skutkować natychmiastowym ograniczeniem dostępu do forum.<br />
<strong>29.&nbsp;</strong> Rejestrując się na http://www.scenic-forum.pl wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili na<br />
adres wpisany w Twoim profilu, a także na umieszczenie twojej lokalizacji na mapie forum.Wiadomości te będą dotyczyć spraw bieżących na forum i informacji o nowych artykułach<br />
na stronie gł&oacute;wnej http://www.scenic-forum.pl,<br />
aby wypisać się należy usunąć konto lub zgłosić chęć usunięcia Administratorowi lub<br />
Moderatorowi.<br />
<strong>30.</strong> Zarejestrowani użytkownicy, kt&oacute;rzy w okresie 12 miesięcy nie napisali ani jednego postu<br />
MOGĄ zostać usunięci.<br />
<strong>31.</strong> Każdy zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z<br />
Forum i usunąć swoje konto. W celu zachowania logicznej ciągłości zostanie usunięty tylko<br />
profil, a wszelkie posty i ich treść wraz z załącznikami napisane przez użytkownika zostaną<br />
zachowane.<br />
<strong>32.</strong> Administracja forum ma prawo do podjęcia decyzji o usunięciu użytkownika jeśli w ich<br />
ocenie działa na szkodę forum lub jego obecność na forum może być szkodliwa.<br />
<strong>33.</strong> Użytkownicy, kt&oacute;rzy zrezygnowali z forum, mają prawo powrotu i powinny poinformować<br />
o tej chęci Administrację Forum na adres e-mail <a href="mailto:kontakt@scenic-forum.pl">kontakt@scenic-forum.pl</a></p>

<p><br />
<span style="font-size:18px;"><strong>POSTANOWIENIA KOŃCOWE</strong></span><br />
<strong>34.</strong> Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania z treścią oraz przestrzegania<br />
regulamin&oacute;w i opis&oacute;w wzorcowych każdego z dział&oacute;w. Nieznajomość regulaminu nie jest<br />
wytłumaczeniem w przypadku jego łamania.<br />
<strong>35.</strong> Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego<br />
regulaminu.<br />
<strong>36. </strong>Wszelkie zmiany w forum będą przekazywane za pośrednictwem e-mail użytkownikom i<br />
pierwsze logowanie po zmianach będzie uważane jako zgoda na zmiany.<br />
<strong>37.</strong> Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami usuń konto bądź skontaktuj się z Administracją Forum<br />
np. za pomocą e-mail: <a href="mailto:kontakt@scenic-forum.pl">kontakt@scenic-forum.pl</a><br />
<strong>38.</strong> Wszelkie sytuacje, kt&oacute;re nie są opisane w regulaminie zostają rozstrzygane przez<br />
Administrację Forum.<br />
<strong>39.</strong> Kwestie sporne rozstrzyga tylko Administracja Forum.<br />
<strong>40.</strong> Od decyzji Administracji Forum nie ma odwołania.<br />
<strong>41.</strong> W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy<br />
Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.<br />
Jednocześnie informujemy, że http://www.scenic-forum.pl nie ponosi odpowiedzialności za<br />
treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkownik&oacute;w Forum.<br />
Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra os&oacute;b<br />
trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.</p>
</body>
</html>

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p><em><strong><right>6.03.2015</right></strong></em></p>
</body>
</html>
<align>