Kupujemy sprowadzone auto - procedura i formalności związane z rejestracją


Oktawiusz
Junior Administratorzy

Online
Wymagane dla wydziału komunikacji dokumenty:

1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.
2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
4. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd – dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e.
5. Tablice rejestracyjne.
6. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
8. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25).
9. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane).
10. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).
11. Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium RP, dokumenty mogą być zastąpione:
1. Zaświadczenie „VAT-25” – może być zastąpione fakturą VAT z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług;
2. Dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
3. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej – może być zastąpiony oświadczeniem wprowadzającego pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie. Za wprowadzającego pojazd uważa się podmiot, który jest wystawcą karty pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.


Formalności w urzędzie:

1. Pobierz z urzędu osobiście lub pobierz ze strony internetowej swojego urzędu (wydział komunikacji) wypełnij wniosek o rejestrajcę pojazdu.
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale. - patrz listę poniżej
3. Udaj się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami i dokonaj opłat. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa (Teoretycznie, bo w praktyce obecność współwłaściciela często jest zbyteczna i wystarczy jego podpis na wniosku)
4. Otrzymasz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana.
5. Ubezpiecz pojazd w dniu rejestracji.
6. Odbierz decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego. Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej http://www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwróć pozwolenie czasowe oraz przedstaw ważną polisę OC.

Szacunkowe łączne koszty:
1. Zakup auta - wiadomo. Przyjmijmy 2200e
2. Akcyza - 3,1% od wartości. Wartość jest brana bardzo różnie. Czasami z umowy/faktury sprzedaży lub gdy bardzo odbiega od wartości rynkowej z eurotax. 2200e*4,5zł (orientacyjny kurs euro)*3,1%=307zł
3. Zaświadczenie VAT-25 - 160zł
4. Tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego - 80-200zł. Przyjmijmy 100zł
5. Opłata ekologiczna - 500zł
6. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, tablice, nalepki - 255zł

RAZEM
9900zł za auto i 1300zł opłat. Do tego dokupujemy stosowne ubezpieczenie OC. Tu ceny jak wiadomo bardzo różne.

O czym należy pamiętać
Pilnujemy wszystkich dokumentów. Brak, któregokolwiek uniemożliwi nam rejestrację auta w Polsce.

Od sprzedawcy bierzemy komplet dokumentów
Nie dajmy się namówić, że coś dośle, bo teraz nie ma itp.
- zagraniczny dowód rejestracyjny (czasami to dwa dokumenty w zależności od kraju pochodzenia - dokument identyfkacyjny i drugi techniczny). Dowód powinien mieć wbitą pieczęć oraz wydane zaświedczenie o wyrejestrowaniu tego auta z kraju.
- Dowód zakupu. Najczęściej będzie to faktura lub umowa kupna. Są kraje gdzie umowy realnie nie funkcjonują. W Hiszpanii np. transakcję załatwia sie przy obecności Gestora (taki nasz niby prawnik). Nie podpisuje sie tam żadnych umów. Pamiętajmy, że jednak w Polsce jest niezbędna.

Załączone pliki

Miniatury
   

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2014, 16:14 przez Oktawiusz.)

Renault CLIP
Kodowanie kart i kluczyków SC II/SCIII/MII/MIII/LII/LIII/EIV
Ustawienia :: Aktywacje :: Adaptacje :: TPMS

***
IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Renault Scenic Rockon  Szczegóły <---
Odpowiedz
[-] 2 użytkowników postawiło piwo użytkownikowi Oktawiusz za ten post post:
  • adi84, bartas
Maniek7
Zarejestrowani

Do ceny nie podałeś kosztów briefu...

Odpowiedz
Oktawiusz
Junior Administratorzy

Online
Nie wszystkie auta są z Niemiec

Renault CLIP
Kodowanie kart i kluczyków SC II/SCIII/MII/MIII/LII/LIII/EIV
Ustawienia :: Aktywacje :: Adaptacje :: TPMS

***
IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Renault Scenic Rockon  Szczegóły <---
Odpowiedz
gebi
Zarejestrowani

rok temu to przerabiałem

Odpowiedz
Maniek7
Zarejestrowani

No dobra ale też to trzeba uwzględnić przy kupnie auta z Niemiec.

Odpowiedz
Oktawiusz
Junior Administratorzy

Online
W Hiszpanii czy Włoszech też robisz dokument eksportowy. Kupiłem kilka jak nie kilkanaście tak aut i nigdy ja za to nie płaciłem tylko sprzedawca.

Renault CLIP
Kodowanie kart i kluczyków SC II/SCIII/MII/MIII/LII/LIII/EIV
Ustawienia :: Aktywacje :: Adaptacje :: TPMS

***
IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Renault Scenic Rockon  Szczegóły <---
Odpowiedz
Skocz do:

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości